Pazar, 18-04-2021, 08.21.33
Hoşgeldiniz Konuk | RSS

BAŞHÜYÜK

Site menu
Section categories
Statistics

Toplam ziyaretçi: 1
Konuklar: 1
Kullanıcılar: 0

Başhüyük

Home » Articles

Total entries in catalog: 8
Shown entries: 1-8

 
 
 
 
SÜRGÜNDEN KAYITHAN KARTNI HAPARI 
 
Coldabız. Barabız alga, 
Mangılayladan tuzlu ter aga. 
Biz cabhan eşik cannet eşigi tüldü. 
Curtha kaytırga izlemegen erkişi tüldü.
 
GENEL BÖLÜM | Görüntülenmeler: 732 | Ekleyen: Assı | Tarih: 27-11-2013 | Puanlar: 0.0/0 | Yorumlar (0)

Akıl unuturğa izlese da, cürek koymaydı


Toklanı Fatima


 Karaçay şaharNoyabr aynı 2-si karaçay milletni caşawunda em kıyın, em buşuw künüdü. Sawlay milletni haram etib, Ata curtların sathandıla deb, günahı bolmağan adamlanı  orğan - sorğan etmegenley, - Orta Aziyağa, Kazahstaña, Kırğızstanña köçürgen künleridi ol kün. Andan başlanıb, milletni incilgeni saw 14 cılğa sozulğandı. Ne köb cıl ötse da unutulluk tüldü karaçay millet çekgen kıyınlık. Akıl unuturğa izlese da, cürek koymaydı. Anı unutsak, asırı köb zatnı, köb adamnı unuturğa kerek bollukbuz.  

TARİH | Görüntülenmeler: 1128 | Ekleyen: Assı | Tarih: 19-01-2010 | Puanlar: 0.0/0 | Yorumlar (1)


Karaçay-Malkar Türklerinin Etnik Oluşumu
 Türk kavimlerinin tarihini devamlılık esasında incelemenin çeşitli zorlukları vardır. Tarih sürecinde teşkilatlanma biçimleri ve kavim adları değişmediği sürece, Türk kavimlerinin tarihteki izlerini takip etmek kolaydır. Ancak, onlar sanki bu izleri karıştırmak ve ortadan yok etmek istiyormuş gibidirler. Tarihe baktığımız zaman, dağınık haldeki Türk boylarının çoklukla federasyon şeklinde birleştiklerini, bu federasyonu oluşturan "Han”lardan veya "Bey”lerden birinin de bu federasyonun başına geçerek, kendi boy adını veya bizzat kendi adını bu birliğin tamamına kavim adı olarak kabul ettirdiğini (s. 14) görüyoruz. Bir süre sonra bu teşkilatlanma şekli, kurulduğu zamanki kadar ani bir şekilde dağılır ve boyların her biri tekrar bağımsız olur. Aradan bir zaman geçtikten sonra bu bağımsız ve dağınık haldeki boylar, bir başka boyun yönetiminde, yeni bir kavim adıyla, yeni bir teşkilatlanma sürecinde tekrar birleşirler. Bazen bu yeni birleşmede, eski birlikteki boyların tamamı yer almaz. Onların yerine başka yeni boylar geçer. Ancak bu durum böylece sona ermez. Aynı birlik, büyüklüğü ne olursa olsun yine dağılabilir ve tekrar başka bir kavim adıyla ortaya çıkabilir.[1]
GENEL BÖLÜM | Görüntülenmeler: 1273 | Ekleyen: Assı | Tarih: 11-01-2010 | Puanlar: 0.0/0 | Yorumlar (0)

http://www.kamatur.org

 

GIPI [KEFİR]

M. Tekin Koçkar

Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında Rusya'da değişik ve ilginç içimli bir içki hakkında bilgiler yayılmaya başlamıştı. Öyle bir içki ki yaşamı uzatan, hastalıkları iyileştiren yani her derde deva bir içkiydi bu. Söylentiye göre sütten yapılıyordu, çok tatlıydı, besleyiciydi ve hafifçe de sarhoşluk hissi veriyordu. Bu içkiyi Kafkasya'da Lermontov da içmişti ve buna Ruslar "keyif veren" anlamında Kefir diyorlardı. Kafkasya'da savaşan ya da çeşitli nedenlerle oralarda bulunmuş olan başka Ruslar da bu içkiden içmişlerdi. Kafkasyalı dağlılar öyle inanıyorlardı ki bu içkinin mayasını, hediye olarak dahi başkalarına verirlerse ya da nasıl yapıldığını öğretirlerse Tanrı onlara çok kızacak, mayayı işe yaramaz hale getirerek başkalarına veren halkı cezalandırıp onları açlığa mahkum edecekti.

GENEL BÖLÜM | Görüntülenmeler: 1886 | Ekleyen: Assı | Tarih: 05-01-2010 | Puanlar: 5.0/1 | Yorumlar (0)

GAPALAW
   Ahmad Salpağarov dekabr 2001c

   Gapalawnu caşaw colu 19-çu ömürnü ekinçi cartısına tüşgendi. Ol sabiylikden oğuna öksüz ösgendi. 19-çu cüzcıllıknı çaklarında öksüz kalğan sabiyleni artları bayğa-biyge kul çıkğandı. Nek deseñ, kışda-cayda koş tuthan, mal bakğan bek kıyıın iş bolğandı. Allay cumuşnu kuru bişgen erkişi, koş nögeri bla birge bardıralğandı - sabiy bacarallık bolmağandı. Gapalaw atasız kalsada, gitçe karnaşın kesine nöger etib,cuwklarından boluşluk taba, ata malın tas etmey, malsanın azaytmay, kesi başına iyelik ete caşağandı. Ne zamanda da tirilik, cigitlik, tüz innetlik körgüze kelgendi. Oñsuzğa cak bola bilgendi, ariw kılığı bolğandı, tüzlüknü tuthandı. Karaçay Rossiyağa boysuñandan talay zaman atlab, karaçay ellege eski cerlerin kaytarıb em bir kesek cañı cerle koşhandı orus patçahnı kolonial iktidarı (vlatı). Cañı cerleni halkğa üleşgende, tıñlab kesine tabın etib koymay Gapalaw tüzlüknü tawkel tuthandı. Elni oñlu adamlarına tablık bolub kalmay, Gapalawnu citiligi bla cerle har üydegige teñişrek üleşiñendi. Alay bla Gapalawnu tanığan halk , bitew barı, anña ullu sıy bergendi, bağalı körgendi. Kommunistleni zamanında basmalañan cırda, Gapalaw cer üleşgende tüzlüknü tuthanını üsünden aytıb, ızı bla anı üçün ölgeñe keltirib koyadı.
GENEL BÖLÜM | Görüntülenmeler: 1002 | Ekleyen: Assı | Tarih: 14-09-2009 | Puanlar: 0.0/0 | Yorumlar (0)

.

                    HALK ABINMASIN

ŞAWALANI Minaldan

 Men tışirıw başım bla bir kawum er kişilege, kullukçulağa seyir eteme: bıla - biz da adambız, halkıbız, bizni da tilibiz bardı, ceribiz, Ata curtubuz, otcağabız degen zatlanı unutupmu koyğandıla?


KÜLTÜR | Görüntülenmeler: 5081 | Ekleyen: Assı | Tarih: 12-08-2009 | Puanlar: 5.0/1 | Yorumlar (0)

KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ

 

                                                                                                                                               Doç.Dr.UfukTAVKUL 

Kafkas dağlarının en yüksek zirvesi Elbruz (Mingi Tav) ve çevresindeki yüksek dağlık arazide yaşayan Karaçay-Malkarlılar, tarih boyunca Kafkasya'da hâkimiyet kuran Kimmer, İskit, Hun, Bulgar, Alan, Hazar, Kıpçak gibi proto-Türk ve eski Türk kavimleri ile çeşitli Kafkas halklarının etnik ve sosyo-kültürel bütünleşmesinden ortaya çıkmış bir Kafkasya halkıdır.
GENEL BÖLÜM | Görüntülenmeler: 1440 | Ekleyen: Assı | Tarih: 12-08-2009 | Puanlar: 0.0/0 | Yorumlar (0)

KARAÇAYNI TAMBLASI BAR MIDI ?

1

Halkıbızga sagış etgen adamlanı barın da kaygılı etgen bir soruvdu bu. Halkla caratıla, öse-aynıy, El-Kral bola, dagıda birer türlü çurum bla tüb bola kelgendile tarihde. Alay a, halk dinine bek ese, millet añgısı küçlü ese, colun, tarihin unutmazça cazma tili, kitabı bar ese, sora, allay halk kesin zamanñga, ölümge horlatmazga bollukdu. Kav-kuv bolub duniyaga çaçılıb ketgen çuvut halk, eki miñg cıldan sora ölgen tilin da tiriltib, kralın kuraganı anñga şagatdı. Özge, halknı dini, cazma tili, curtu da bola turganlıkga, ençi krallıgı cok ese, başına, cazuvuna erkin tül ese, ol zatla üçün küreşmey ese, sora, ol halk, ertde-keç bolsa da, tilsiz, curtsuz da kallıkdı, halklıgın tas eterikdi. Halkla anı üçün dıgalas etedile, ullu-gitçe bolsa da, ençi kralların kurarga. Saklanırga andan başha col cokdu.
TARİH | Görüntülenmeler: 1670 | Ekleyen: Assı | Tarih: 11-05-2009 | Puanlar: 5.0/2 | Yorumlar (0)

Log In
Search

Copyright Başhüyük © 2021