Salı, 18-05-2021, 20.00.30
Hoşgeldiniz Konuk | RSS

BAŞHÜYÜK

[ Yeni kayıt · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » KARAÇAY-MALKAR Karaçay bla Malkar » Bizni adamlarıbız ömürde » Doç.Dr. Ufuk Tavkul
Doç.Dr. Ufuk Tavkul
AssıTarih: Perşembe, 13-08-2009, 23.28.10 | Mesaj # 1
Generalissimo
Grup: Administrators
Mesaj: 45
Ödüller: 0
itibar: 0
Konum: Dışarıda
[size=8]

Doç.Dr. Ufuk Tavkul

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres :
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B 06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 - 17 14 Faks: +90 312 310 57 13
E-posta: utavkul@humanity.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Pazartesi 11.00-12.00; Perşembe 11.00-12.00

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

: 15.12.1960 tarihinde Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'nden mezunoldu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatıbölümünü bitirdikten sonra, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümündemaster ve doktorasını tamamlayarak Sosyoloji Doktoru unvanınıkazandı. 1988-2004 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri GenelMüdürlüğü'nde görev yaptı. 2002 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları bilim dalında Doçent unvanı aldı. 1998-2004 yıllarıarasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ÇağdaşTürk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde misafir öğretim üyesi olarakdersler verdi. 2004 yılı Mart ayında aynı bölümün doçent kadrosunaatandı.

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı LisansÖğrenci Danışmanlığı Modern Türklük Araştırmaları Dergisi /Journal ofModern Turkish Studies (ISSN 1304-8015) Yayın Kurulu Üyeliği

VERDİĞİ DERSLER:

Lisans (2004-2005 ÖY): Bahar GDT102 Türkistan Edebiyatı Tarihi TL 4112Kıpçak Türkçesi Grameri KT 6312 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Söz VarlığıKT 6382 Kazak Türk Halk Edebiyatı KT 6422 Karaçay-Balkar Türkçesi II KT8312 Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları KT 8442 Kafkasya-KıpçakÇevresi Halk Edebiyatı II Yüksek Lisans (2004-2005 ÖY) Bahar YL04015054 Kazak Türkçesi Şekil Bilgisi II Doktora (2004-2005 ÖY) BaharDr 04016012 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Grameri (Fiil) II

İLGİ ALANLARI:

Dağcılık, Mağaracılık, Yamaç Paraşütü, Dalgıçlık, Kuş Gözlemciliği, DağBisikleti, Okçuluk, Balıkçılık, Fotoğrafçılık, Gitar-Akordeon


ARAŞTIRMA:

Kafkas araştırmaları; Karaçay - Malkar Türklerinin dili, edebiyatı,tarihi, kültürü Son 3 Yılda Aktif Durumda Olan Araştırma Projeleri:Türk Dünyası Destanları Projesi 1997: Karaçay-Malkar Destanları; NartDestanları Son 10 Yılda Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri: TürkKültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi Projesi 1995: Kafkasya'daKabardin-Balkar Cumhuriyeti Saha Araştırması

SEÇME YAYINLAR:

Makaleler

Türkde caşagan Karaçay kartlanı eslerinde kalgan zatla /Tohçuk ulu Ufuk Tavkul. Karaçay, 9 Fevral 1993.
Karaçay-Malkar tildenKavkaz tillege kirgen sözle / Tohçuk ulu Ufuk Tavkul. Karaçay, 23Fevral 1993.
Karaçay-Malkar halknı tarıhında Alanla / Tohçuklanı UfukTavkul. Mingi Tav, Toturnu Al ayı, 1993.
Cansohları degen cırnıüsünden / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Karaçay, 14 İyun 1995.
Kafkasya'daetnik ve sosyo-kültürel yapının tarihî kökenleri / Ufuk Tavkul.
BİRTürk Dünyası İncelemeleri Dergisi, (7), 1997, 135-170. ss. Kafkasya'nınjeopolitik konumu içerisinde Rusya açısından Çeçenistan'ın stratejikönemi / Ufuk Tavkul.
KÖK Araştırmalar , 1(2), Güz 1999, 249-260.ss.Osmanlı Devletinin Kafkas Muhacirlerinin Kölelik Kurumuna Yaklaşımı /Ufuk Tavkul.
Bilig , (17), Bahar 2001, 33-54.ss. Kafkasya veçevresindeki Türk toplulukları / Ufuk Tavkul.
Türkler Ansiklopedisi ,2002, XX. cilt, 489-519.ss. The socio-linguistic aspect of culturalinteraction among the peoples of the Caucasus / Ufuk Tavkul.
ActaOrientalia , 55 (4), 2002, 353-377.pp. İngiliz dağcı Douglas W.Freshfield'ın 1868-1890 yılları arasındaki Kafkasya izlenimlerindennotlar / Ufuk Tavkul.
Türk Dünyası Tarih-Kültür Dergisi , (197), Mayıs2003, 42-47.ss. Kafkas Nart destanları üzerinde bir motif incelemesi:Nart Örüzmek'in Doğuşu / Ufuk Tavkul.
Çağdaş Türklük AraştırmalarıSempozyumu 2002. Bildiriler. Ankara, 2004, 141-151.ss. Kumukça ileKaraçayca arasındaki başlıca farklar / Ufuk Tavkul.
Dil Dergisi, (7),l993, 27-40. ss.; Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991 , 1994,31-45.ss. Başhüyük'ten derlenen Karaçayca sözler / Ufuk Tavkul.
TürkDili Araştırmaları Yıllığı- Belleten 1989 , 1994, 192-256. ss.Karaçay-Malkar halk edebiyatında bir hiciv ustası: Appa Canıbek / UfukTavkul.
Kırım Dergisi , 8 (32), 2000, 58-61.ss. Güney Sibirya Türkdestanı Ak-Kübek ile Kafkas Nart destanı Sosurka arasındakiparalellikler / Ufuk Tavkul.
Kırım Dergisi , 8 (33), 2000, 56-59.ss.Tarihî ve etnik açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin kökeni / Ufuk Tavkul.
Türkler Ansiklopedisi , 2002, II. cilt, 562-571.ss. Karaçay-Malkar dilive edebiyatı / Ufuk Tavkul.
Türkler Ansiklopedisi , 2002, XX. cilt,565-577.ss. Karaçay-Malkar Nart destanları / Ufuk Tavkul.
TürklerAnsiklopedisi , 2002, XX. cilt, 578-587.ss. Bildiriler İslamiyetin XIX.Yüzyılda Kafkasya halklarının toplumsal yapılarına tesirleri = TheInfluence of Islam on the social structures of Caucasus people in XIXthcentury / Ufuk Tavkul.
Kafkasya'da İslam Medeniyeti MilletlerarasıSempozyumu Tebliğleri, Bakü-Azerbaycan, 9-11 Aralık 1998 =International Symposium on Islamic Civilisation in Caucasia, 9-11December 1998, Baku, Republic of Azerbaijan A Good Sample For CulturalDiffusion. A Hero Who Carries The Characteristics Of Prophet David InThe Nart Epos Of Karachay-Balkar People Nart Debet, The Smith / UfukTavkul.
The International Symposium of NART EPOS Kabardin-BalkarRepublic, Nalchik 28 th September-3 rd October 2000 Kafkas NartDestanları Üzerine Bir Motif İncelemesi: Nart Örüzmek'in Doğuşu / UfukTavkul.
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıBölümü. Ankara, 8-10 Mayıs 2002. Kıpçak kökenli Türk boylarında kürekkemiği& ve kumalak-taş falı / Ufuk Tavkul.
Çağdaş TürklükAraştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-CoğrafyaFakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 5-7Mayıs 2003. Kültürel etkileşim açısından on iki hayvanlı Türktakviminin yayılışı / Ufuk Tavkul.
Çağdaş Türklük AraştırmalarıSempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya FakültesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 5-8 Mayıs 2004.Kafkasya'nın hassas etnik dengelerinde yeni bir tehdit unsuru:Kazaklar / Ufuk Tavkul.
Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya'nın Yeri veÖnemi Sempozyumu. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi TarihBölümü. İstanbul, 30 Kasım 2004. Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Dağılımıve Etkileşim Alanları / Ufuk Tavkul. I.
Türkiyat AraştırmalarıSempozyumu. Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi.Ankara, 11-13 Mayıs 2005. Kitaplar Kafkasya dağlılarında hayat vekültür. Karaçay-Malkar Türklerinde sosyo-ekonomik yapı ve değişmeüzerine bir inceleme / Ufuk Tavkul.
- İstanbul: Ötüken, 1993.Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü / Ufuk Tavkul.
-Ankara:Türk Dil Kurumu,2000. Karaçay-Malkar Atasözleri / Ufuk Tavkul.
-Ankara: KültürBakanlığı, 2001. Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya / UfukTavkul.
-İstanbul: Ötüken, 2002. Karaçay-Balkarlar. Tarih, Toplum veKültür / derleyen Ufuk Tavkul.
-Ankara:, KaraM, 2003. Karaçay-MalkarDestanları / Ufuk Tavkul.-Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004.

TEZ DANIŞMANLIĞI

Doktora: Kıyal KAMÇIBEKOVA, Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri.Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. Hülya GÖKÇE, İdil Ural SahasındaCeditleşme Dönemi Türk-Tatar Gramerciliği. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E.Yüksek Lisans:[/size]

 
Forum » KARAÇAY-MALKAR Karaçay bla Malkar » Bizni adamlarıbız ömürde » Doç.Dr. Ufuk Tavkul
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Copyright Başhüyük © 2021